Contacte

Tant si és per enviar un comentari, pregunta o suggeriment, com per mostrar interès per adquirir alguna de les seves obres, o per fer alguna proposta d’exposició, podeu posar-vos en contacte amb en Pere Fum escrivint a l’adreça de correu electrònic hola@perefum.com