Vogi

Maqueta d'un bògit

L’obra representa un vogi en miniatura. Un vogi serveix per a extreure aigua d’un pou i està preparat perquè s’hi enganxi un animal de tracció que aporti la força per a fer girar l’engranatge.

El vogi està fet amb un tronc reaprofitat, cordills i fusta.

Vegeu-ne més informació i fotosVogi

Camió de transport

Miniatura d'un camió de transport antic

Aquesta obra reprodueix un antic camió de transport en miniatura. 

Per a la seva elaboració, s’ha fet servir fusta, claus i pintura.

Garlopa i ribot

Miniatura d'un ribot i una garlopa

Són una garlopa i un ribot en miniatura, eines de treball del fuster.

Els materials emprats per a elaborar-los són fusta i ferro.

Magall per a estellar soques

Escultura d'un magall per a estellar soques

L’obra representa un magall. El magall es diferencia d’un pic pel fet que no te punta, sinó un tall com una destral, i serveix per a estellar soques.

Els materials emprats per a l’elaboració d’aquesta obra són una soca que fa de base, i ferro i fusta pel que fa al magall.

El paleta II

Escultura d'un paleta

L’escultura representa un paleta, equipat amb una paleta, que té una gaveta al costat dels seus peus.

La silueta del treballador està feta amb el filferro d’un antic estenedor i el seu cap és una xapa de cervesa. La paleta està elaborada amb el coure d’una antiga canal d’aigua i la gaveta amb la llauna d’un envàs. L’empleat se sosté sobre un tros de tova d’un pati.

Buscador de cargols i tortuga

Escultura d'un buscador de cargols i una tortuga

La figura és un buscador de cargols, proveït d’un fanal, i amb una tortuga que es troba a prop dels seus peus.

Damunt d’un tros de tova d’un pati, el caçador de cargols està fet amb el filferro d’un estenedor i amb un tros de coure d’una canal que li serveix com a cap.

El fanal que aguanta és plenament funcional: es pot estirar i encendre si així es vol. Està construït amb llauna, filferro, quatre trossos de vidre i una petita espelma.

Vegeu-ne més informació i fotosBuscador de cargols i tortuga

Treballador amb una maça

Escultura d'un treballador amb una maça

La figura és un treballador que està emprant una maça.

L’empleat està fet amb el filferro del que havia estat un estenedor i té una xapa de cervesa com a cap. La maça s’ha elaborat amb el coure d’una vella canalització d’aigua i amb filferro, quant al mànec. La superfície sobre la qual se sosté el treballador és una pedra de bosc.

Músic que toca el trombó

Escultura d'un músic tocant el trombó

La figura representa un músic que està tocant el trombó.

La base és una rajola vermella d’una antiga cuina. La silueta està feta amb el filferro d’un vell estenedor i el cap del músic és una xapa de cava. L’instrument musical, és a dir, el trombó, és del coure d’un tros d’una antiga canal.

Pic

Escultura d'un pic

L’obra reprodueix un pic per a estovar la terra.

El mànec és de fusta i el pic és de ferro. Un fòssil serveix com a base.

L’arquer

Escultura d'un arquer

La figura representa un arquer, amb certes reminiscències de Robin Hood

El filferro d’un antic estenedor és el principal material utilitzat en aquesta obra. S’ha fet servir tant per a la silueta de l’arquer com per a la fletxa i l’arc. El barret està fet amb el coure del que havia estat una canal d’aigua i la ploma amb un tros d’una llauna de conserves. L’arquer s’aguanta sobre una pedra de bosc.

Tortugues

Dues tortugues en miniatura

Es tracta de dues tortugues, una de grossa i una de petita. El cap i la cua de totes dues són completament mòbils.

La tortuga grossa està feta amb mig coco, fusta i filferro d’un antic estenedor. Els materials de la tortuga petita són mitja nou, fusta i filferro.

Molí de gra

Molí de gra en miniatura

Es tracta d’un molí de gra en miniatura. És completament mòbil i, per tant, el molí pot donar voltes.

Els materials dels quals està feta l’obra són fusta de melis, xapa de llauna reciclada, un tros de ferro i un altre de pedra.

Volandrera

Miniatura d'una volandrera

L’obra representa una volandrera en miniatura, totalment mòbil. Una volandrera és un molí que serveix per a aixafar aliments, principalment, olives.

Els materials emprats són pedra i ferro.

Paleta amb el plom

Escultura d'un paleta amb el plom

La figura és un paleta que està treballant amb un plom.

Fet amb una xapa de cava i el filferro d’un antic estenedor, el paleta se sosté sobre un tros de tova d’un vell pati. Porta un plom, elaborat amb un fragment de vareta de ferro, filferro i una part de ferro pla.

Treballador amb una pala

Escultura d'un treballador amb una pala

Es tracta d’un treballador que aguanta una pala amb totes dues mans.

Amb la silueta feta amb el filferro d’un estenedor de roba i el cap constituït per una xapa de cervesa, la figura se sosté sobre una pedra de bosc. La seva eina de treball, la pala, està feta també amb filferro pel que fa al mànec i amb el coure d’una antiga canal la resta.

Molí de mà

Molí de mà en miniatura

L’obra és un molí de mà en miniatura. És totalment mòbil, tal com ho seria si fos de la seva mida habitual i fos operatiu.

Per a la seva elaboració els materials que s’han emprat són pedra i un tros de fusta.

Corrons

Corrons en miniatura: simple, doble i amb punxes

Es tracta de diversos corrons en miniatura: un corró simple, un corró doble, i un corró de punxes. Els dos primers serveixen per a compactar la terra i aquest darrer per a airejar-la.

S’han fet servir pedra, ferro i puntes de clau de ferro per a elaborar-los.

Nen jugant a bitlles

Escultura d'un nen jugant a bitlles

Es tracta d’un nen que està jugant a bitlles i aguanta la bola entre la mà i el genoll.

Damunt d’un fragment d’una rajola verda de lavabo, hi ha el nen, fet amb el filferro d’un vell estenedor i una xapa de cava. La bola que fa servir per jugar a bitlles és de pedra.

El llancer marroquí

Escultura d'un soldat llancer marroquí

L’escultura pretén simbolitzar un antic soldat marroquí, en concret, un llancer

Amb una pedra d’Alcover que serveix com a base, la silueta del llancer marroquí i el pal de la llança que porta estan fetes amb el filferro del que havia estat un estenedor. El seu barret és de coure, extret d’una vella canal d’aigua, i la punta de la llança també.

Gaveta, paleta i paletí

Gaveta, paleta i paletí en miniatura

Es tracta d’una miniatura d’una gaveta, d’una paleta i d’un paletí.

Els materials dels quals està feta l’obra són fusta, filferro d’un antic estenedor i xapa d’un tros de ferro.