Volandrera

L’obra representa una volandrera en miniatura, totalment mòbil. Una volandrera és un molí que serveix per a aixafar aliments, principalment, olives.

Els materials emprats són pedra i ferro.