Magall per a estellar soques

L’obra representa un magall. El magall es diferencia d’un pic pel fet que no te punta, sinó un tall com una destral, i serveix per a estellar soques.

Els materials emprats per a l’elaboració d’aquesta obra són una soca que fa de base, i ferro i fusta pel que fa al magall.