Buscador de cargols i tortuga

La figura és un buscador de cargols, proveït d’un fanal, i amb una tortuga que es troba a prop dels seus peus.

Damunt d’un tros de tova d’un pati, el caçador de cargols està fet amb el filferro d’un estenedor i amb un tros de coure d’una canal que li serveix com a cap.

El fanal que aguanta és plenament funcional: es pot estirar i encendre si així es vol. Està construït amb llauna, filferro, quatre trossos de vidre i una petita espelma.

Fanal d'un buscador de cargols

La petita tortuga està feta amb la closca d’una nou i un tros de fusta. Tant el cap com la cua porten molles i, en tocar-les, es mouen.

Petita tortuga