Treballador amb una maça

La figura és un treballador que està emprant una maça.

L’empleat està fet amb el filferro del que havia estat un estenedor i té una xapa de cervesa com a cap. La maça s’ha elaborat amb el coure d’una vella canalització d’aigua i amb filferro, quant al mànec. La superfície sobre la qual se sosté el treballador és una pedra de bosc.