L’arquer

La figura representa un arquer, amb certes reminiscències de Robin Hood

El filferro d’un antic estenedor és el principal material utilitzat en aquesta obra. S’ha fet servir tant per a la silueta de l’arquer com per a la fletxa i l’arc. El barret està fet amb el coure del que havia estat una canal d’aigua i la ploma amb un tros d’una llauna de conserves. L’arquer s’aguanta sobre una pedra de bosc.