L’excursionista

Aquesta escultura mostra un individu que es passeja per la muntanya, equipat amb un barret i un bastó.

Tant la silueta del subjecte com el bastó estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor i el cap és un tros de llauna d’un envàs. L’excursionista s’aguanta sobre una pedra de bosc.