L’enllustrador

La figura representa un enllustrador que neteja les sabates d’un senyor amb barret i bastó. 

Sobre una superfície que és un tros d’una antiga rajola de cuina, les figures de tots dos individus i el bastó han estat fetes amb filferro. El cap de l’enllustrador és un xapa de cervesa i tant les seves eines de treball com el barret del seu client han estat fets amb el coure d’una antiga canal d’aigua.