Nen amb avió de paper

La figura representa un nen que juga amb un avió de paper.

Dret sobre un tros de marbre, el noi està fet amb el filferro d’un estenedor i té una xapa de cava com a cap. L’avió de paper no és pas d’aquest material sinó del coure d’una antiga canal d’aigua d’una casa.