El minaire

L’escultura representa un minaire.

Per a fer honor al seu ofici, el professional s’aguanta sobre un tros de tub de gerrer, que havia estat un conducte d’aigua d’una mina. El cap del minaire és una xapa de cervesa i la silueta, un filferro d’un antic estenedor. El pic de minaire que té a les mans està fet del mateix material tret del pic, elaborat amb un tros de coure d’una antiga canal.