El segador

La figura representa un segador, amb una falç a la mà dreta i un feix de blat a l’esquerra.

Aquest treballador de la terra està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cava per representar-ne el cos. La falç amb la qual sega és del coure d’una antiga canal d’aigua i el feix de blat que ja ha segat prové d’un vell cable elèctric. El segador es troba sobre una pedra de bosc.