El sembrador de blat

La figura representa un sembrador de blat, equipat amb un sarró on porta la llavor d’aquesta planta.

L’individu, que s’aguanta sobre una pedra de bosc, porta per cap una xapa de cervesa i la resta del seu cos està fet amb el filferro d’un vell estenedor. El sarró, on porta la llavor de blat per sembrar-la, és un fragment del que havia estat una llauna de conserves.