Treballador amb una pala

Es tracta d’un treballador que aguanta una pala amb totes dues mans.

Amb la silueta feta amb el filferro d’un estenedor de roba i el cap constituït per una xapa de cervesa, la figura se sosté sobre una pedra de bosc. La seva eina de treball, la pala, està feta també amb filferro pel que fa al mànec i amb el coure d’una antiga canal la resta.