El manobre

La figura representa un manobre que treballa amb un pic.

La silueta del treballador està feta amb un filferro d’un antic estenedor i el cap és una xapa de cervesa. La seva eina de treball, el pic, està fet de filferro però també de coure, provinent d’una antiga canal d’aigua. El manobre se sosté sobre una pedra de bosc.