Roda d’esmolar

Es tracta d’una miniatura d’una mola per a esmolar ganivets i destrals. És mòbil.

Els materials emprats per a la seva elaboració són pedra i ferro. La mola és de pedra abrasiva, justament per a poder afilar eines i instruments.