Corrons

Es tracta de diversos corrons en miniatura: un corró simple, un corró doble, i un corró de punxes. Els dos primers serveixen per a compactar la terra i aquest darrer per a airejar-la.

S’han fet servir pedra, ferro i puntes de clau de ferro per a elaborar-los.