El picapedrer

La figura representa un picapedrer, és a dir, l’operari que treballa la pedra. 

Amb un cap construït amb la xapa d’una cervesa, el picapedrer està fet amb el filferro d’un antic estenedor. Per representar les eines pròpies d’aquest ofici, també s’ha emprat un tros d’un clau de ferro. El professional de la pedra se sosté sobre una pedra de bosc.