El ferrallista

La figura representa un ferrallista, el treballador que munta les armadures dels elements constructius de formigó armat. Equipat amb una grifa, el ferrallista observa la jaça que ja està llesta per omplir-la de ciment i fer-ne una viga.

Sobre un fragment d’una pedra de bosc, la jaça i la silueta del ferrallista estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor. La grifa és de ferro i prové d’una antiga construcció que es va derruir.