El fotògraf

Aquesta obra representa un fotògraf que es troba a punt de fer una fotografia amb una càmera de proporcions considerables.

El cap del fotògraf està fet amb la xapa d’una cervesa i la resta del seu cos amb el filferro d’un estenedor. La gran càmera que fa servir per capturar la seva realitat és de coure, provinent d’una vella canal per recollir l’aigua. El terra sobre el qual camina el professional de la fotografia és una rajola de cuina.