El guitarrista

Aquesta figura representa un guitarrista.

La guitarra està feta de coure provinent d’una antiga canal d’aigua. La silueta del músic està traçada amb el filferro d’un estenedor i el seu cap es una xapa de cervesa. El guitarrista està dret en una superfície que és un tros d’una rajola blanca d’un bany.