El paleta

La figura és un paleta en plena activitat, amb una paleta i una gaveta.

Damunt d’un tros de tova d’un pati, el professional està construït amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. Les seves eines de treball, la paleta i la gaveta, són de coure, que prové d’una vella canal d’aigua.