El pescador

La figura representa un pescador en plena activitat en el seu vaixell i recollint la xarxa que ha deixat anar.

En un mar representat amb una pedra de bosc de superfície irregular, un vaixell fet amb el coure d’una antiga canal d’aigua porta el pescador, fet amb el filferro d’un estenedor i una xapa de cervesa. La xarxa que té a l’aigua és un tros d’una vella mosquitera de plàstic.