El caçador

Aquesta escultura representa un caçador que empunya l’escopeta.

Sobre una pedra de bosc, s’aixeca el caçador. El seu cos està traçat amb el filferro d’un antic estenedor i el seu cap està fet amb un tros de coure d’una antiga canal d’aigua. L’escopeta que porta també és de filferro.