El nen de la rutlla

Escultura del nen de la rutlla

La figura és un nen que està jugant amb una rutlla. Es tracta d’un homenatge a l’escultura del mateix nom que es troba al barri del Guinardó de Barcelona, obra de l’artista Joaquim Ros i Bofarull.

Tant la rutlla com la silueta del nen estan fet amb el filferro d’un vell estenedor i se sosté sobre un tros de tova d’un pati.

Grifes o tornagauxes

Grifes o tornagauxes en miniatura

Es tracta d’unes grifes o tornagauxes en miniatura. Són completament mòbils.

L’únic material emprat per a fer aquesta obra és ferro de reciclatge.

El paleta

Escultura d'un paleta

La figura és un paleta en plena activitat, amb una paleta i una gaveta.

Damunt d’un tros de tova d’un pati, el professional està construït amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. Les seves eines de treball, la paleta i la gaveta, són de coure, que prové d’una vella canal d’aigua.

Pastera de guixaire

Miniatura d'una pastera de guixaire

Es tracta d’una miniatura d’una pastera de guixaire, de la talotxa i de la creu de pastar.

Tot és de fusta.

L’excursionista

Escultura d'un excursionista

Aquesta escultura mostra un individu que es passeja per la muntanya, equipat amb un barret i un bastó.

Tant la silueta del subjecte com el bastó estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor i el cap és un tros de llauna d’un envàs. L’excursionista s’aguanta sobre una pedra de bosc.

Pedres de molí

Miniatura d'unes pedres de molí

L’obra són unes pedres de molí en miniatura. És completament mòbil i les pedres de molí poden donar voltes, com ho farien si tinguessin la seva mida normal per a aixafar el gra. 

Els materials que s’han reciclat en la seva elaboració són pedra i trossos de ferro.

Banc de baster

Banc de baster en miniatura

L’obra és una miniatura d’un banc de baster.

Els materials que s’han fet servir són fusta i un tros de xapa.

El sembrador de blat

Miniatura d'un sembrador de blat

La figura representa un sembrador de blat, equipat amb un sarró on porta la llavor d’aquesta planta.

L’individu, que s’aguanta sobre una pedra de bosc, porta per cap una xapa de cervesa i la resta del seu cos està fet amb el filferro d’un vell estenedor. El sarró, on porta la llavor de blat per sembrar-la, és un fragment del que havia estat una llauna de conserves.

El caçador

Escultura d'un caçador

Aquesta escultura representa un caçador que empunya l’escopeta.

Sobre una pedra de bosc, s’aixeca el caçador. El seu cos està traçat amb el filferro d’un antic estenedor i el seu cap està fet amb un tros de coure d’una antiga canal d’aigua. L’escopeta que porta també és de filferro.

Nen amb avió de paper II

Escultura d'un nen jugant amb un avió de paper

Aquesta obra mostra com un nen juga amb un avió de paper.

El noi, la silueta del qual ha estat dibuixada amb el filferro d’un antic estenedor, té una xapa de cervesa com a cap. L’objecte amb què juga, un avió de paper, està fet de coure, material que prové d’una antiga canal d’aigua. Un fragment de marbre el manté dempeus.

L’enllustrador

Escultura d'un enllustrador

La figura representa un enllustrador que neteja les sabates d’un senyor amb barret i bastó. 

Sobre una superfície que és un tros d’una antiga rajola de cuina, les figures de tots dos individus i el bastó han estat fetes amb filferro. El cap de l’enllustrador és un xapa de cervesa i tant les seves eines de treball com el barret del seu client han estat fets amb el coure d’una antiga canal d’aigua.

El ferrallista

Escultura d'un ferrallista

La figura representa un ferrallista, el treballador que munta les armadures dels elements constructius de formigó armat. Equipat amb una grifa, el ferrallista observa la jaça que ja està llesta per omplir-la de ciment i fer-ne una viga.

Sobre un fragment d’una pedra de bosc, la jaça i la silueta del ferrallista estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor. La grifa és de ferro i prové d’una antiga construcció que es va derruir.

El guixaire

Escultura d'un guixaire

La figura representa un guixaire, el professional que treballa el guix recobrint parets i sostres. Sosté la talotxa i a prop dels peus hi té la pastera.

Damunt d’un terra vermellós fet amb el tros de rajola de cuina, el guixaire està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. La talotxa està feta amb el coure d’una vella canal d’aigua i la pastera amb un tros d’una llauna de conserva.

El pescador

Escultura d'un pescador

La figura representa un pescador en plena activitat en el seu vaixell i recollint la xarxa que ha deixat anar.

En un mar representat amb una pedra de bosc de superfície irregular, un vaixell fet amb el coure d’una antiga canal d’aigua porta el pescador, fet amb el filferro d’un estenedor i una xapa de cervesa. La xarxa que té a l’aigua és un tros d’una vella mosquitera de plàstic.

Els ballarins

Escultura d'uns ballarins

Aquesta figura immortalitza dos ballarins amb barret de copa i un d’ells amb un bastó que es troben en plena dansa.

Damunt d’un tros d’una pedra de bosc, les siluetes de totes dues figures així com el bastó están fetes amb el filferro d’un antic estenedor. Els barrets que llueixen s’han elaborat amb una llauna de conserva.

El segador

Escultura d'un segador

La figura representa un segador, amb una falç a la mà dreta i un feix de blat a l’esquerra.

Aquest treballador de la terra està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cava per representar-ne el cos. La falç amb la qual sega és del coure d’una antiga canal d’aigua i el feix de blat que ja ha segat prové d’un vell cable elèctric. El segador es troba sobre una pedra de bosc.

El carnisser

Escultura d'un carnisser

L’obra representa un carnisser tradicional

La forma de l’home està feta amb el filferro d’un antic estenedor de roba i el seu cap amb una xapa de cava. Les seves eines de treball han estat construïdes amb el coure d’una vella canal d’aigua d’una casa. El carnisser està treballant sobre el tros d’una rajola de cuina.

El manobre

Escultura d'un manobre amb un pic

La figura representa un manobre que treballa amb un pic.

La silueta del treballador està feta amb un filferro d’un antic estenedor i el cap és una xapa de cervesa. La seva eina de treball, el pic, està fet de filferro però també de coure, provinent d’una antiga canal d’aigua. El manobre se sosté sobre una pedra de bosc.

Nen amb avió de paper

Escultura d'un nen jugant amb un avió de paper

La figura representa un nen que juga amb un avió de paper.

Dret sobre un tros de marbre, el noi està fet amb el filferro d’un estenedor i té una xapa de cava com a cap. L’avió de paper no és pas d’aquest material sinó del coure d’una antiga canal d’aigua d’una casa.