Roda d’esmolar

Miniatura d'una pedra d'esmolar

Es tracta d’una miniatura d’una mola per a esmolar ganivets i destrals. És mòbil.

Els materials emprats per a la seva elaboració són pedra i ferro. La mola és de pedra abrasiva, justament per a poder afilar eines i instruments.

El conqueridor

Escultura d'un conqueridor amb una bandera

L’escultura representa un home que ha conquerit nous territoris i hi ha clavat una bandera

Emprant una pedra de bosc com a base, l’individu està fet amb el filferro d’un vell estenedor. El barret que porta al cap és de llauna, extreta d’una antiga llauna de conserves. Pel que fa a la bandera, el pal és de ferro i el que seria la tela és del coure d’una antiga canal d’aigua.

El llenyataire

Escultura d'un llenyataire

L’escultura representa un llenyataire que està a punt d’estellar un tronc fent servir una maça i un tascó.

Construït amb el filferro d’un vell estenedor i una xapa de cervesa, el llenyataire es troba sobre un fragment de rajola del pedrís d’una cuina. Pel que fa a la maça, el tronc i el tascó que farà servir per a estellar-lo, són del coure extret d’una antiga canalització d’aigua, excepte el mànec de la maça, que és de filferro.

El paleta amb l’escaire

Escultura d'un paleta amb l'escaire

Aquesta figura és un paleta treballant amb l’escaire.

A sobre d’un tros de tova recuperada d’un antic pati, hi trobem un paleta que porta un escaire. El cap d’aquest professional de la construcció és una xapa de cervesa i el cos està fet amb un filferro d’un vell estenedor. L’escaire que porta s’ha elaborat amb un tros de ferro reciclat.

Banc de fuster, ribot i martell

Banc de fuster, ribot i martell en miniatura

L’obra és una miniatura d’un banc de fuster, d’un ribot i d’un martell de fuster, que es caracteritza per tenir dues orelles darrere per a poder arrencar claus.

La fusta i el ferro són els materials que s’han utilitzat per fer aquesta obra.

El minaire

Escultura d'un minaire

L’escultura representa un minaire.

Per a fer honor al seu ofici, el professional s’aguanta sobre un tros de tub de gerrer, que havia estat un conducte d’aigua d’una mina. El cap del minaire és una xapa de cervesa i la silueta, un filferro d’un antic estenedor. El pic de minaire que té a les mans està fet del mateix material tret del pic, elaborat amb un tros de coure d’una antiga canal.

Cadira paridora

Miniatura d'una cadira paridora

L’obra és una miniatura d’una cadira paridora, feta servir perquè les dones donessin a llum.

Tota la cadira paridora és de fusta.

El nen de la rutlla

Escultura del nen de la rutlla

La figura és un nen que està jugant amb una rutlla. Es tracta d’un homenatge a l’escultura del mateix nom que es troba al barri del Guinardó de Barcelona, obra de l’artista Joaquim Ros i Bofarull.

Tant la rutlla com la silueta del nen estan fet amb el filferro d’un vell estenedor i se sosté sobre un tros de tova d’un pati.

Grifes o tornagauxes

Grifes o tornagauxes en miniatura

Es tracta d’unes grifes o tornagauxes en miniatura. Són completament mòbils.

L’únic material emprat per a fer aquesta obra és ferro de reciclatge.

El paleta

Escultura d'un paleta

La figura és un paleta en plena activitat, amb una paleta i una gaveta.

Damunt d’un tros de tova d’un pati, el professional està construït amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. Les seves eines de treball, la paleta i la gaveta, són de coure, que prové d’una vella canal d’aigua.

Pastera de guixaire

Miniatura d'una pastera de guixaire

Es tracta d’una miniatura d’una pastera de guixaire, de la talotxa i de la creu de pastar.

Tot és de fusta.

L’excursionista

Escultura d'un excursionista

Aquesta escultura mostra un individu que es passeja per la muntanya, equipat amb un barret i un bastó.

Tant la silueta del subjecte com el bastó estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor i el cap és un tros de llauna d’un envàs. L’excursionista s’aguanta sobre una pedra de bosc.

Pedres de molí

Miniatura d'unes pedres de molí

L’obra són unes pedres de molí en miniatura. És completament mòbil i les pedres de molí poden donar voltes, com ho farien si tinguessin la seva mida normal per a aixafar el gra. 

Els materials que s’han reciclat en la seva elaboració són pedra i trossos de ferro.

Banc de baster

Banc de baster en miniatura

L’obra és una miniatura d’un banc de baster.

Els materials que s’han fet servir són fusta i un tros de xapa.

El sembrador de blat

Miniatura d'un sembrador de blat

La figura representa un sembrador de blat, equipat amb un sarró on porta la llavor d’aquesta planta.

L’individu, que s’aguanta sobre una pedra de bosc, porta per cap una xapa de cervesa i la resta del seu cos està fet amb el filferro d’un vell estenedor. El sarró, on porta la llavor de blat per sembrar-la, és un fragment del que havia estat una llauna de conserves.

El caçador

Escultura d'un caçador

Aquesta escultura representa un caçador que empunya l’escopeta.

Sobre una pedra de bosc, s’aixeca el caçador. El seu cos està traçat amb el filferro d’un antic estenedor i el seu cap està fet amb un tros de coure d’una antiga canal d’aigua. L’escopeta que porta també és de filferro.

Nen amb avió de paper II

Escultura d'un nen jugant amb un avió de paper

Aquesta obra mostra com un nen juga amb un avió de paper.

El noi, la silueta del qual ha estat dibuixada amb el filferro d’un antic estenedor, té una xapa de cervesa com a cap. L’objecte amb què juga, un avió de paper, està fet de coure, material que prové d’una antiga canal d’aigua. Un fragment de marbre el manté dempeus.

L’enllustrador

Escultura d'un enllustrador

La figura representa un enllustrador que neteja les sabates d’un senyor amb barret i bastó. 

Sobre una superfície que és un tros d’una antiga rajola de cuina, les figures de tots dos individus i el bastó han estat fetes amb filferro. El cap de l’enllustrador és un xapa de cervesa i tant les seves eines de treball com el barret del seu client han estat fets amb el coure d’una antiga canal d’aigua.

El ferrallista

Escultura d'un ferrallista

La figura representa un ferrallista, el treballador que munta les armadures dels elements constructius de formigó armat. Equipat amb una grifa, el ferrallista observa la jaça que ja està llesta per omplir-la de ciment i fer-ne una viga.

Sobre un fragment d’una pedra de bosc, la jaça i la silueta del ferrallista estan fetes amb el filferro d’un antic estenedor. La grifa és de ferro i prové d’una antiga construcció que es va derruir.