El guixaire

Escultura d'un guixaire

La figura representa un guixaire, el professional que treballa el guix recobrint parets i sostres. Sosté la talotxa i a prop dels peus hi té la pastera.

Damunt d’un terra vermellós fet amb el tros de rajola de cuina, el guixaire està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cervesa. La talotxa està feta amb el coure d’una vella canal d’aigua i la pastera amb un tros d’una llauna de conserva.

El pescador

Escultura d'un pescador

La figura representa un pescador en plena activitat en el seu vaixell i recollint la xarxa que ha deixat anar.

En un mar representat amb una pedra de bosc de superfície irregular, un vaixell fet amb el coure d’una antiga canal d’aigua porta el pescador, fet amb el filferro d’un estenedor i una xapa de cervesa. La xarxa que té a l’aigua és un tros d’una vella mosquitera de plàstic.

Els ballarins

Escultura d'uns ballarins

Aquesta figura immortalitza dos ballarins amb barret de copa i un d’ells amb un bastó que es troben en plena dansa.

Damunt d’un tros d’una pedra de bosc, les siluetes de totes dues figures així com el bastó están fetes amb el filferro d’un antic estenedor. Els barrets que llueixen s’han elaborat amb una llauna de conserva.

El segador

Escultura d'un segador

La figura representa un segador, amb una falç a la mà dreta i un feix de blat a l’esquerra.

Aquest treballador de la terra està fet amb el filferro d’un antic estenedor i una xapa de cava per representar-ne el cos. La falç amb la qual sega és del coure d’una antiga canal d’aigua i el feix de blat que ja ha segat prové d’un vell cable elèctric. El segador es troba sobre una pedra de bosc.

El carnisser

Escultura d'un carnisser

L’obra representa un carnisser tradicional

La forma de l’home està feta amb el filferro d’un antic estenedor de roba i el seu cap amb una xapa de cava. Les seves eines de treball han estat construïdes amb el coure d’una vella canal d’aigua d’una casa. El carnisser està treballant sobre el tros d’una rajola de cuina.

El manobre

Escultura d'un manobre amb un pic

La figura representa un manobre que treballa amb un pic.

La silueta del treballador està feta amb un filferro d’un antic estenedor i el cap és una xapa de cervesa. La seva eina de treball, el pic, està fet de filferro però també de coure, provinent d’una antiga canal d’aigua. El manobre se sosté sobre una pedra de bosc.

Nen amb avió de paper

Escultura d'un nen jugant amb un avió de paper

La figura representa un nen que juga amb un avió de paper.

Dret sobre un tros de marbre, el noi està fet amb el filferro d’un estenedor i té una xapa de cava com a cap. L’avió de paper no és pas d’aquest material sinó del coure d’una antiga canal d’aigua d’una casa.

El guitarrista

Escultura d'un guitarrista

Aquesta figura representa un guitarrista.

La guitarra està feta de coure provinent d’una antiga canal d’aigua. La silueta del músic està traçada amb el filferro d’un estenedor i el seu cap es una xapa de cervesa. El guitarrista està dret en una superfície que és un tros d’una rajola blanca d’un bany.

El músic sardanista

Escultura d'un músic sardanista

Aquesta figura representa un músic sardanista, equipat amb un tamborí i un flabiol.

La xapa de cervesa forma el cap d’aquest amant de les sardanes. El filferro d’un antic estenedor en forma la silueta, i el coure del que havia estat una vella canal d’aigua i un tros de clau de ferro formen els clàssics instruments que es fan servir per tocar la música que acompanya la dansa típica de Catalunya. El sardanista es troba dempeus sobre un fragment d’una antiga rajola de bany.

El boletaire

Escultura d'un boletaire

Aquesta escultura representa un individu que està buscant bolets equipat amb un cistell i un bastó.

La figura del boletaire està feta amb el filferro d’un estenedor, i el seu cap amb una xapa de cervesa. El cistell està fet amb el coure d’una canal vella i el bastó també és de filferro. El caçador de bolets s’aguanta sobre una pedra de bosc.

L’enamorat

Escultura d'un enamorat que porta una flor

La figura representa un jove enamorat que porta una flor per a la seva persona estimada.

La xapa de cervesa constitueix el cap d’aquest jove enamorat i el filferro d’un antic estenedor de roba en dibuixa la silueta. El noi està dret sobre una pedra del bosc.

El picapedrer

Escultura d'un picapedrer

La figura representa un picapedrer, és a dir, l’operari que treballa la pedra. 

Amb un cap construït amb la xapa d’una cervesa, el picapedrer està fet amb el filferro d’un antic estenedor. Per representar les eines pròpies d’aquest ofici, també s’ha emprat un tros d’un clau de ferro. El professional de la pedra se sosté sobre una pedra de bosc.

El fotògraf

Escultura d'un fotògraf

Aquesta obra representa un fotògraf que es troba a punt de fer una fotografia amb una càmera de proporcions considerables.

El cap del fotògraf està fet amb la xapa d’una cervesa i la resta del seu cos amb el filferro d’un estenedor. La gran càmera que fa servir per capturar la seva realitat és de coure, provinent d’una vella canal per recollir l’aigua. El terra sobre el qual camina el professional de la fotografia és una rajola de cuina.

Músic tocant el triangle

Escultura d'un músic tocant el triangle

La figura representa un músic que amb la mà esquerra aguanta el triangle i amb la dreta el fa tocar.

El músic que toca el triangle està fet amb la xapa d’una cervesa i el filferro d’un estenedor. La peça del triangle és mòbil i es pot fer oscil·lar. El terra sobre el qual se sosté el músic és el tros de rajola d’un bany que es va reformar.